Vacature Voorzitter Jeugdcommissie

Nieuws afbeelding

Sluit jij je aan bij onze vrijwilligersgroep? #samenDELEN is #samenCIVICUM!

Vacature | Voorzitter Jeugdcommissie

De jeugdcommissie voert (deels) het jeugdbeleid van de vereniging uit en houdt zich bezig met het activeren, motiveren en coördineren van de jeugd en haar begeleiding. De voorzitter van de jeugdcommissie stuurt deze commissie aan en vertegenwoordigt deze commissie in het bestuur. Zo is de voorzitter tevens het aanspreekpunt en de verbindende factor tussen de jeugdcommissie en het bestuur.

Taken van de jeugdcommissie

 • Het opstellen van een jaarkalender en een activiteitenplanning.
 • Het informeren van en contact onderhouden met coaches, teambegeleiders en ouders.
 • Het proberen ouders bij de vereniging te betrekken.
 • Organisatie van jeugdactiviteiten zoals clinics, toernooien, feesten etc.
 • Organisatie van activiteiten voor jeugdwerving.
 • Deelname aan regioavonden en informatiebijeenkomsten van de KNHB.
 • Bewaking van het toegewezen budget voor jeugdactiviteiten.

Taken van de voorzitter

 • Het voorzitten van de 6-wekelijkse commissievergaderingen.
 • Het co√∂rdineren van de taken van de jeugdcommissie.
 • Het stimuleren en activeren van de jeugdcommissieleden.
 • Vertegenwoordiging van de jeugdcommissie binnen en buiten de vereniging samen met de andere commissieleden.
 • Verantwoordelijk voor de jaarplanning van de jeugd;
 • Het opstellen van seizoensdoelen voor diverse jeugdactiviteiten.

Heb je interesse om deze rol op je te nemen of vragen hierover? Neem dan gerust contact op met onze secretaris Hilleke Homburg via [email protected].


Communicatie commissie | 6 December