Wijzigingen

Contactgegevens

Je telefoonnummer en/of e-mailadres kun je zelf wijzigen. Log hiervoor in op de site en ga rechtsboven in het scherm naar ‘Profiel’. We verzoeken je contactgegevens altijd up-to-date te houden, zodat je bereikbaar bent voor teamgenoten en vrijwilligers.

 

Wijzigingen

Voor alle andere wijzigingen dien je contact op te nemen met de ledenadministratie via ledenadministratie @civicum.nl.

 

Dit betreft onder andere de volgende wijzigingen:

·Adresgegevens

·Bankgegevens

·Type lidmaatschap

·Niet-spelend lidmaatschap*

 

* Indien je vóór 1 juni laat weten dat je niet in staat bent om in het komende seizoen te spelen kun je het lidmaatschap laten wijzigen in een niet-spelend lidmaatschap. Met een niet-spelend lidmaatschap ben je wel lid van de vereniging, maar speel of train je niet.

 

Beëindiging lidmaatschap

Wil je in het volgende seizoen geen lid meer zijn, verzorg dan tijdig de opzegging van je lidmaatschap. Zo voorkom je dat je nog contributie dient te betalen.

 

Zeg tijdig op

Opzegging dient te geschieden vóór 1 juni van het lopende seizoen. Indien het lidmaatschap niet tijdig opgezegd wordt, is volledige contributie voor het volgende seizoen verschuldigd.

 

Indien je eerder weet dat je je lidmaatschap wil opzeggen, verzoeken we je dit zo spoedig mogelijk, het liefst voor 1 mei, te doen. Zo kan de club er meteen rekening mee houden bij het maken van de teamindeling voor het seizoen erna.

 

We wijzen je erop dat uiteraard je teamgenoten, coach, trainer en/of mede commissieleden ook graag op de hoogte worden gebracht van je uitschrijving (dit is echter geen officiële opzegging).

 

Lidmaatschap opzeggen

Opzegging dient schriftelijk ingediend te worden bij de ledenadministratie via ledenadministratie @civicum.nl. Vermeld hierbij je volledige naam, geboortedatum en reden van opzegging.

 

Je opzegging wordt altijd per e-mail bevestigd en is dan definitief. Je ontvangt binnen 2 weken een bevestiging. Is dit niet het geval? Neem dan even contact op.

 

Restitutie

Civicum ontvangt regelmatig een verzoek om restitutie van de contributie, omdat een lid door bijvoorbeeld blessure of zwangerschap een deel van het seizoen niet kan spelen. We willen een ieder die dit aangaat erop wijzen dat dit geen verantwoordelijkheid van de club is en dat de club geen restitutieregeling kent. Restitutie van de contributie wordt niet verleend, tenzij in zeer bijzondere gevallen en vanwege zwaarwegende redenen anders besloten wordt, zulks ter beoordeling van het bestuur. Een eventueel verzoek hiertoe dient schriftelijk bij het bestuur ingediend te worden.