In Memoriam

Nieuws afbeelding

Lieve Yvonne,

De laatste jaren hebben we samen met jou op de donderdagmiddag veel plezier beleefd op en naast het veld. Je hebt tientallen jaren gehockeyd bij Civicum en je was daarom een fijne aanwinst in ons team.

Eerst hockeyde je bij de jeugd en later zorgde jij ervoor dat je het zondag veterinnen team compleet maakte. Je begon in het veld en vervolgens werd je de reddende engel in de goal met goede coachende sturing aan de veldspeelsters. Na vele heerlijke hockey jaren waar jij zichtbaar genoot, kon het zondag team niet doorgaan vanwege een te krappe bezetting. Gelukkig sloot je je toen aan bij ons op de donderdag. Hockey was je lust en je leven, je wilde koste wat kost doorgaan met deze sport.

Je optimisme, je integriteit, je luisterend oor, je dienstbaarheid naar een ander, je team-spirit , je droge humor, je ondeugende ogen, je relativeringsvermogen, je onbaatzuchtigheid en je wilskracht zijn kwaliteiten waar menig mens jaloers op zou zijn.

Wij als teamgenoten, konden altijd met je praten. Als wij ergens meezaten, had jij dat vaak meteen door. Zonder woorden kon je ons bestuderen om later aan ons te vragen wat er aan de hand was. Je hoorde wat wij zeiden en je stelde jezelf ook kwetsbaar op. Wat wij aan jou vertelden, bleef bij jou en dit sierde jou enorm.

Voorheen was je keeper, maar onze goal was al bezet door Janny, daarom werd je laatste vrouw. Je gaf ons fijne aanwijzingen en we hadden respect voor je. Buiten het veld scoorde je ook hoge ogen met je mooi verzorgde derde helft, je hield ervan om een ander in de watten te leggen. Als een ander het maar goed had, dan was jij blij.

Ook al liet je gezondheid je in de steek, je liet ons team nooit in de steek. Je kwam enthousiast de wei in, zelfs toen je ziek was. Over je ziek zijn, praatte je zelden, je wilde niet dat dit een zwaar onderwerp werd binnen ons team. De donderdagmiddag was voor jou een fijne afleiding, je kwam om te hockeyen en om plezier te hebben met je team. Je genoot van de toernooien waar we al dan niet verkleed heen gingen. Je hield wel van wat deining en een feestje.

Afgelopen jaar was het soms lastig om een team compleet te maken. Dit gold ook voor de teams van onze tegenstanders, dan vielen we in bij elkaar. Jij keepte een keer bij de tegenstander, Hilke speelde ook met de tegenstander mee en scoorde per ongeluk een eigen goal, in jouw goal dus, wat uiteindelijk een punt voor Civicum was. Achteraf konden we er hard om lachen.

Zaterdag ben je overleden aan de gevolgen van een herseninfarct. De laatste weken vertelde je ons, dat je gezondheid echt slecht was geworden en dat je je berustte in je lot. Laat dit een troost zijn voor ieder die je liefhad, maar vooral voor je meisjes en kleinkinderen waar je zo enorm trots op was.

 

Onze donderdagen zullen nooit meer hetzelfde zijnā€¦.

Dank je wel, lieve Yvonne, voor je vriendschap in ons team.

 

Een lieve groet, Carlijn, Caroline, Ellen, Janine, Janny, Judith, Marjolein, Monique, Mona, Monique, Martine en Hilke


Van het bestuur | 6 Juli