Gratis Verklaring Omtrent Gedrag

Nieuws afbeelding

Zoals jullie weten is het bestuur bezig om de formalisatie van processtappen af te ronden welke mede zorg moeten dragen voor een veilig sportklimaat bij Civicum. Onlangs hebben we de gedragsregels voor begeleiders in de sport bekend gesteld. 

Daarnaast hebben we als vereniging vanuit het Team Gratis VOG  van het Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport gehoord dat we als Civicum aan alle voorwaarden voldoen om in aanmerking te komen voor de regeling Gratis VOG. 

Een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is een vereiste die we als vereniging doorvoeren voor die vrijwilligers die op de een of andere hoedanigheid als vrijwilliger in aanraking komen met (kwetsbare) jongeren binnen Civicum. Het aanvragen van een VOG is voor vrijwilligers in dit specifieke geval kosteloos.

We kunnen nu de volgende stap zetten. Het klaarzetten van de VOG's gaat via de screeningsautoriteit Justis van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Binnenkort kunnen onze coaches, trainers, teambegeleiders, commissie- en bestuursleden een persoonlijke mail verwachten van Justis met het verzoek uw Gratis VOG aan te vragen. Voor het aanvragen van uw VOG is het hebben van een DigiD noodzakelijk. Mocht u nog geen DigiD hebben dan verzoek ik u die tijdig aan te vragen. Meer informatie vindt u op www.gratisvog.nl/aanvraagprocedure/digid-voor-vrijwilligers. Daarnaast is het bestuur altijd bereikbaar voor vragen of opmerkingen.

Het bestuur.


Van het bestuur | 24 September