Overlijden van de heer C. Homburg

Nieuws afbeelding

Ons bereikte het trieste bericht dat afgelopen zaterdag op 86-jarige leeftijd ons erelid de heer C. (Cees) Homburg is overleden.

De heer Homburg was een van de mensen die nauw betrokken waren bij de oprichting van Civicum.

Ook was hij jarenlang voorzitter van Civicum en is daarna altijd betrokken gebleven bij onze vereniging.

Als er binnen de vereniging over Cees gesproken word is het altijd "meneer Homburg”.

Dit geeft het grote respect aan dat binnen Civicum voor hem gold en nog steeds geldt.

Civicum is Cees Homburg veel dank verschuldigd, wij verliezen een markante persoonlijkheid.

Wij wensen zijn familie veel sterkte toe in de komende periode.


Van het bestuur | 2 December