Overlijden van de heer H. van der Velden

Nieuws afbeelding

Wij zijn diep getroffen door het overlijden op zaterdag jl. van ons erelid de heer H. (Henri) van der Velden.

Henri is bij de oprichting van Civicum betrokken geweest, later heeft Henri als voorzitter voor de verdere uitbouw van Civicum gezorgd.

Mede dank zij hem is Civicum een bloeiende vereniging.

Civicum verliest een zeer aimabele persoonlijkheid, wij zijn Henri veel dank verschuldigd.

Onze gedachten gaan uit naar zijn echtgenote Hede, zijn kinderen en kleinkinderen.

 


Van het bestuur | 4 Februari