Tot 1 april geen competitie, trainingen en bijeenkomsten.

Nieuws afbeelding

Beste leden en vrijwilligers van Civicum,

De KNHB heeft besloten om alle hockeyactiviteiten tot 1 april af te gelasten.

Hieronder vallen alle wedstrijden, trainingen en clubbijeenkomsten.

Het spreekt voor zich dat Civicum dit besluit overneemt.

Wij adviseren jullie om regelmatig de Civicum-site, de Lisa-app en de site van de KNHB te bezoeken, om tijdig op de hoogte te zijn van alle relevante informatie.

Bijgaand tref je het KNHB bericht aan.

Namens het bestuur,

Theo Beker,

 

secretaris

Update 12 maart 2020, 16.15 uur

Tot 1 april geen hockeycompetitie in heel Nederland

Naar aanleiding van de actuele ontwikkelingen met betrekking tot de indamming van het coronavirus in Nederland geeft de KNHB gevolg aan de oproep van het RIVM en de Nederlandse overheid. De KNHB heeft alle wedstrijden afgelast tot en met 31 maart. Dit betreft een maatregel die voor alle teams is genomen ongeacht niveau en competities. Deze maatregel gaat met onmiddellijke ingang in. De KNHB streeft ernaar de afgelaste wedstrijden op een later tijdstip in te halen en zal de mogelijkheden daartoe onderzoeken.

Geen hockeyactiviteiten, clubhuizen dicht

Aansluitend op de landelijke maatregelen vraagt de KNHB haar verenigingen per direct alle hockeyactiviteiten (trainingen, bijeenkomsten etc) af te gelasten tot en met 31 maart, ook als deze bijeenkomsten/trainingen minder dan 100 personen betreffen. Het spreekt voor zich dat ook de door de KNHB georganiseerde activiteiten gedurende dezelfde periode geen doorgang vinden. De KNHB beraadt zich nog over hoe om te gaan met de voorbereiding van de nationale teams op Tokio en het advies hieromtrent van NOC*NSF.

Het is helaas de verwachting dat dit nieuwe coronavirus nog langere tijd onder de bevolking aanwezig zal blijven. Alle adviezen en maatregelen van het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) zijn er op gericht om de gevolgen van deze virusuitbraak in te perken dan wel te vertragen. De KNHB ondersteunt deze doelstelling, net als NOC*NSF en andere sportbonden. Bij eventueel noodzakelijk nieuw te nemen maatregelen laat de KNHB zich adviseren door het RIVM en NOC*NSF.


Van het bestuur | 13 Maart