Corona

Nieuws afbeelding

Beste leden van Civicum, ouders en vrijwilligers,

De bestrijding van het coronavirus trekt een zware wissel op de gemeenschap.

Iedereen onder ons leeft in grote onzekerheid over hoe de toekomst er uit zal zien.

In verhouding met de persoonlijke zorgen over werk, thuiszittende kinderen, ouders, opa’s en oma’s, is het sluiten van sportparken en daarmee het stilleggende van competities een betrekkelijk probleem.

Toch hebben de maatregelen van de regering, hoe verstandig ook, voor een vereniging als Civicum een grote impact.

Het bestaansrecht van de vereniging Civicum is juist de wekelijkse ont- en inspanning van trainen, wedstrijden spelen en het in clubverband samenzijn.

Dit kan gedurende lange tijd niet plaatsvinden, waarbij de gevolgen op lange termijn onbekend zijn.


Ook financieel gaat de club een moeilijke tijd tegemoet, onderhoud en vaste kosten gaan door terwijl de inkomsten dalen. Geen barinkomsten, sponsoren waarvan in deze tijd het niet duidelijk of ze doorgaan.

Binnenkort wordt de derde en laatste termijn van de contributie geïnd.

Het bestuur van Civicum ziet op dit moment geen andere mogelijkheid dan deze ook te innen. Het feit dat er geen clubactiviteiten zijn is geen reden om dit niet te doen.

Het kan echter zijn dat leden door de omstandigheden het op dit moment financieel moeilijk hebben om de contributie te betalen.

In dat geval kunt u per mail contact opnemen met de penningmeester, waarna het bestuur zal trachten een oplossing t.a.v. de contributie te vinden.

Uw vraag zal begrijpelijkerwijs heel vertrouwelijk behandeld worden.


 

Wij wensen iedereen veel sterkte toe in de komende tijd.

 

Let op elkaar, verlies het contact niet met teamgenoten en andere clubleden.

SAMEN CIVICUM!!!

Het bestuur.


Van het bestuur | 25 Maart