Voorlopige teamindeling seizoen 2020-2021

Nieuws afbeelding

Beste leden,

 

Hierbij presenteren wij de (voorlopige) indeling van de teams voor het seizoen 2020-2021.

 

Het was ook dit jaar, mede door het rare seizoen, weer een behoorlijke puzzel.

 

Afgelopen seizoen is er een begin gemaakt met een nieuwe opzet om tot de selecties te komen. Helaas is dit mede door de situatie rondom het corona virus niet volledig tot zijn recht gekomen.

 

Zo zijn er geen selectietrainingen meer, er is namelijk gebleken dat dit veelal een stressvolle situatie oplevert en dat daardoor een verkeerd beeld kan ontstaan over de spelers. Dit jaar is er een start gemaakt met de beoordeling van de spelers door leden van de TC jeugd. De TC jeugd maakt de indelingen i.p.v. de jeugdcommissie die dat de voorgaande jaren heeft gedaan. Zij hebben in de 1e helft van het seizoen trainingen en waar mogelijk wedstrijden bezocht en daarvan een rapportage opgemaakt. De bedoeling was dan ook om dit in de 2e helft van het seizoen weer te doen om zo tot een duidelijk beeld te komen. Helaas is dit allemaal anders gelopen.

 

Deze indeling is mede tot stand gekomen door de beoordelingen die gemaakt zijn in de 1e helft van het seizoen en de coachgesprekken die vlak voor de winter plaats hebben gevonden.

 

We hebben ook voor komend jaar weer getracht om tot een zo goed mogelijke verdeling te komen. Wij realiseren ons ook dat, ondanks de beste bedoelingen van onze kant, er elk jaar helaas een aantal personen teleurgesteld zullen zijn over samenstelling van de teams. 

 

Om de samenstelling toe te lichten en jullie vragen omtrent de indeling van de teams zo goed mogelijk te beantwoorden, houden wij op 5 juni van 19.00-20.30 een inloopavond. Deze zal plaatsvinden in het clubhuis. Het verzoek is om, gelet op de coronaregels, zoveel mogelijk buiten te wachten met inachtneming van de anderhalve meter regel en zodra jullie aan de beurt zijn naar binnen te komen voor het gesprek. De gesprekken zullen met maximaal 2 personen per keer worden gevoerd.

 

Op basis van ervaringen uit het verleden hebben wij besloten om niet op mails, telefoon of contactverzoeken via Whatsapp te reageren aangezien de inloopavond daarvoor bedoeld is.

 

We zoeken tevens nog coaches voor de verschillende teams. Mocht u een team willen coachen dan vernemen we dat natuurlijk ook graag.

 

Met vriendelijke groet,

 

TC jeugd


Jeugdcommissie | 29 Mei  | Bijlage