update coronaregels op Civicum

Nieuws afbeelding

Beste leden, ouders, verzorgers, vrijwilligers en bezoekers,


Binnenkort gaat de competitie weer starten en zijn de voorbereidingen in volle gang. Wij als club zijn daar heel blij mee. Onze eerste prioriteit is dat we dit seizoen kunnen blijven hockeyen. Alles wat daaraan kan bijdragen, willen we doen.

Het hockeyseizoen zal anders van start gaan dan gebruikelijk, omdat we nog steeds te maken hebben met COVID-19. Dit vraagt veel van ons allemaal. We rekenen er echter op dat iedereen (spelers, begeleiders, vrijwilligers, ouders en toeschouwers) zijn/haar eigen verantwoordelijkheid neemt en zich houdt aan de richtlijnen die zijn opgesteld.

De maatregelen van het RIVM, gemeente en KNHB blijven van kracht.
Voor het coronavirus volgen wij het advies van RIVM, GGD en KNHB. Actuele informatie vanuit de KNHB is te vinden in onderstaande link. Ook bij de FAQ op de site van de KNHB staat veel nuttige informatie.

Voor trainers, coaches, managers, begeleiders en aanvoerders is het van belang deze informatie goed door te lezen en regelmatig te checken op eventuele wijzigingen, zodat je goed op de hoogte bent.

https://www.knhb.nl/kenniscentrum/artikel/hockeycompetitie-en-coronavirus-hockeyen-met-deze-richtlijnen#faq

De uitgangspunten blijven:

·Heb je klachten: blijf thuis en laat je zo snel mogelijk testen;

·Ben je 18 jaar of ouder: houd 1,5 meter afstand van anderen (buiten het veld);

·Was vaak je handen; op de vereniging zullen tevens vaste desinfectie punten aanwezig zijn;

·Kom zoveel mogelijk alleen op de fiets, of laat je afzetten en ophalen;

·Probeer zo min mogelijk gebruik te maken van het toilet op de vereniging. Deze zijn wel beschikbaar in geval van nood;

·Volg de aangegeven looproutes op het complex van Civicum, zodat we de 1.5-meter afstand kunnen handhaven;

·Het gebruik van hesjes is niet toegestaan. Neem bij trainingen dus altijd een licht en donker shirt mee;

·In het geval van een positieve uitslag m.b.t. covid-19, breng dan altijd het bestuur van Civicum op de hoogte via [email protected] (Theo Beker) Als iedereen zich aan de regels houdt en zich inspant voor de vereniging, mocht hierom gevraagd gaan worden, dan gaan we hopelijk een mooi hockeyseizoen tegemoet!

Algemeen

• Er zijn geen beperkingen voor junioren tot 18 jaar ten aanzien van onderling afstand houden. Kinderen tot en met 12 jaar hoeven ook geen afstand te houden tot andere leeftijdsgroepen;

• Trainers en/of begeleiders die 18 jaar of ouder zijn, dienen uiteraard wel onderling 1.5 meter afstand te houden; dit geldt dus ook voor het gebruik van de dug-out;

• Rijouders wordt geadviseerd het RIVM-advies op te volgen: je kunt in de auto zitten met mensen uit een ander huishouden. Dan is het advies allemaal een mondkapje te dragen. Kinderen tot en met 12 jaar hoeven geen mondkapje te dragen. Ook als zij niet tot hetzelfde huishouden horen;

·Volg de aangeven looproutes op het terrein.Het clubhuis is eenrichtingsverkeer, ingang aan de voorkant, uitgang aan de terraszijde.

·De bar in het clubhuis is open voor het kopen van consumpties. Er is een looproute uitgezet. Consumpties worden zoveel mogelijk buiten genuttigd.

·We bieden geen lunches na wedstrijden aan. Er zijn voorlopig geen gezamenlijke lunches met de bezoekende teams. Hoe ongastvrij dit ook is. Wellicht is het verstandig om het bezoekende team hier vooraf over te informeren.

Voor jeugdteams zijn er geen restricties voor het aantal aanwezigen in een kleedkamer.

Bij seniorenteams geldt dat de 1,5 meter afstand gehandhaafd moet worden, waardoor niet een heel seniorenteam tegelijk kan douchen. Bepaal samen met hoeveel teamgenoten je gebruik kan maken van de betreffende kleedkamer. De wachtende teamleden wachten buiten. We vragen teams bij voorkeur thuis te douchen na trainingen en wedstrijden.

Wedstrijden en trainingen

·Zorg dat je als spelers en coaches/managers zo kort mogelijk op het terrein aanwezig bent. Dit geldt zowel voor de trainingen als de wedstrijden. Dit houdt in:

-Voor de training thuis omkleden, na de training snel naar huis;

-Voor de wedstrijd thuis omkleden, wedstrijdbespreking op Civicum en na de wedstrijd wordt een eventuele consumptie genuttigd op het terras. Dit is af te halen door coach, manager of afgevaardigde speler. Vanaf 18 jaar is het houden van 1,5 meter afstand daarbij verplicht. Tot 18 jaar is dit niet nodig. Daarna snel naar huis.

·Hou voorbesprekingen op plaatsen waar voldoende ruimte is om 1,5 meter afstand te houden, dus niet in kleedkamers of bestuurskamer, doe de bespreking bij voorkeur buiten.

·Kinderen en volwassenen nemen hun eigen bidon met water mee. Drink niet uit elkaars bidon.

·Gebruik geen hesjes, spreek met elkaar af dat een deel van het team een bepaalde kleur shirt aantrekt en de overige spelers een andere afwijkende kleur.

·Ieder team neemt disinfectant mee om de cornermaskers schoon te maken. Hier is het team zelf verantwoordelijk voor. Ook desinfecterende reinigingsdoekjes zonder chloor zijn bruikbaar.

·Hou in de dug-out ook de gewenste 1,5 meter aan indien nodig (volwassenen onderling en kinderen-volwassenen).

·Juich samen als er een doelpunt gemaakt is, maar omhels elkaar niet.

·Wij adviseren om voorlopig geen fruitbeurten in te stellen bij de wedstrijden van de jongste jeugd.

·Maak na de wedstrijd de dug-out en het veld zo snel mogelijk vrij voor het volgende team. Zij mogen het veld pas betreden als het leeg is.

·Houd als toeschouwers 1,5 meter afstand (is ca. 2 sticklengtes) van elkaar. Aanmoedigen mag niet, klappen wel.

Algemeen

·Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen.

·Als een speler symptomen begint te vertonen tijdens het spelen vragen we de speler te vertrekken.

·Ben je 18 jaar of ouder? Houd 1,5 meter afstand (uitzondering tijdens het sporten binnen de witte lijnen).

·Vermijd drukte.

·Was regelmatig je handen met water en zeep of gebruik desinfectiemiddel.

·Schud geen handen.

Het bestuur van Civicum is verantwoordelijk voor het naleven van de maatregelen en bevoegd om indien instructies niet worden opgevolgd leden en gasten de toegang tot het terrein te ontzeggen.

Bedenk wel: de gemeente is belast met de controle op het naleven van de door de overheid opgelegde maatregelen.

De gemeente zal handhaven met verstrekkende gevolgen bij niet naleven. Laat het zover niet komen.

Help elkaar bij het naleven van deze maatregelen. We gaan de komende weken kijken hoe het loopt. Mochten er aanpassingen komen dan zullen we jullie daarover informeren via de site.

 

Wij rekenen op jullie begrip, verantwoordelijkheid en medewerking! Alvast veel dank.

Tot slot: we wensen jullie een leuk en sportief hockeyseizoen toe.

 

Sportieve groet, het bestuur van Civicum.

 

 


Van het bestuur | 28 Augustus