Afgelasting

Afgelastingen


1. staan op onze website voor thuiswedstrijden en op die van de betreffende clubs als je uit moet spelen.

2. het wedstrijdsecretariaat stuurt een SMS dat de wedstrijd is afgelast.

3. Ga niet zelf bellen naar ons secretariaat of dat van de tegenstander.

Het is dus van belang dat jullie 06-nummer in ons systeem aanwezig is, dit geldt ook voor de vrijwilligers en ouders (eventueel via de login van het kind).
Je kan dit toevoegen door in te loggen op de site (www.civicum.net) en je 06-nummer toe te voegen.

Let op! Een afgelaste wedstrijd van een eigen wedstrijd wil niet automatisch zeggen, dat er geen bardienst moet worden gedraaid of niet moet worden gefloten! Een andere wedstijd kan wel doorgaan. Dus kijk op de website.

De scheidsrechtercommissaris (zaterdag of zondag) of het wedstrijdscretariaat licht de scheidsrechters in.

Algemeen
Criteria bij het afgelasten van wedstrijden: Wedstrijden/trainingen op de kunstgrasvelden worden onder de volgende situaties afgelast:
• velden zijn gevaarlijk om op te spelen, bijv. glad door waterplassen, sneeuw of door vorst;
• bij mist (vanuit de middenstip moeten beide goals goed zichtbaar zijn);
• te koud om te spelen (alleen voor de jongste jeugd).

Algemeen: Indien er sneeuw op het kunstgras ligt mag men het veld niet betreden worden.

Afgelastingen in de loop van de dag - bij plotseling noodweer - geschieden in de regel door de scheidsrechters, eventueel gesteund door een bestuurslid. Het wedstrijdsecretariaat dient hiervan op de hoogte worden gebracht omdat dit bij de bond moet worden gemeld.

Afgelastingen van de trainingen:
De trainingen worden in principe niet centraal afgelast, behalve in situaties van extreem slecht weer. In dit laatste geval gelast de trainer de training af en meldt dit aan bij de websiteredactie voor onmiddellijke vermelding op de homepage van deze site. Iedere trainer beslist dus zelf of er getraind wordt. Als de trainer de training afgelast, meldt deze dit aan de aanvoerder van het team waarvan de training wordt afgelast. De aanvoerder belt vervolgens alle teamleden of zet de belboom in werking. Ook als het veld is afgekeurd, kan de trainer toch beslissen om te gaan trainen maar dan niet op het veld.