Wijzigen

 

Je kunt lid worden bij CMHC Civicum vanaf vijf jaar.

 

CMHC Civicum hanteert de volgende teamindeling, (peildatum 1 oktober):

 

5 jaar

funckey hockey

5 jaar

Benjamins (niet wedstrijd gerechtigd)

6-7 jaar

F-jeugd

8-9 jaar

E-jeugd (E6 en E8-tallen)

10-11 jaar

D-jeugd (11-tallen)

12-13 jaar

C-jeugd

14-15 jaar

B-jeugd

16-17 jaar

A-jeugd

18-18+ jaar

Senioren

 

 

Nieuwe leden worden meteen in teams opgenomen. Nieuwe leden, zonder hockeyervaring, worden doorgaans eerst trainingslid en trainen minimaal drie maanden alleen mee. Daarna mogen ze wedstrijden meespelen, mits er plaats is in een team.

 

De oudere jeugdspelers (18+) krijgen de mogelijkheid om een tussenstap te maken naar de senioren middels het 18+-team. Dit team komt uit in een speciale competitie om op deze manier kennis te maken met het senioren-hockey.

 

CMHC Civicum kent verschillende vormen van lidmaatschap, deze zijn weergegeven onder de contributiepagina op de website. 
Lid zijn betekent dat je ingedeeld wordt in een team, training krijgt van een trainer en doorgaans in competitieverband je wedstrijden kan spelen met je team.

 

Vrijwilligers

Ouders e.a. zijn te allen tijde welkom om hun steentje bij te dragen bijvoorbeeld als coach, trainer of vrijwilliger binnen de club. Mocht u interesse hebben, spreek iemand binnen de club aan of stuur een e-mail. Deze kunt u vinden op de organisatiepagina onder ‘vereniging’ op de website.

 

Aanmelden

Aanmelden als lid kan via het inschrijfformulier op deze website (onder de lidmaatschappagina)De gegevens worden meteen opgenomen in onze administratie. Op basis van de ingevoerde gegevens ontvangt u een bericht van de aanmelding. Ter bevestiging van de aanmelding en de incasso van de contributie dient het aanmeldingsbericht te worden ondertekend en teruggestuurd te worden naar: Postbus 63, 5430 AB Cuijk of als gescande bijlage mailen naar [email protected]

Het lidmaatschap begint op dag van bevestiging. De contributieperiode loopt van 1 augustus tot en met 31 juli. Bij aanmelding na 1 november vindt verrekening plaats. 

 

Opzeggen en wijzigen 

Beëindigen van het lidmaatschap

Wil je in het volgende seizoen niet meer hockeyen, zeg dan tijdig je lidmaatschap op om te voorkomen dat je nog contributie moet betalen. Stuur voor 1 mei, maar liefst zo snel mogelijk in verband met de teamindeling voor het volgend seizoen, een e-mail aan de ledenadministratie:  [email protected]. De opzegging wordt per mail bevestigd en is daarmee definitief. Heb je na twee weken nog geen bevestiging ontvangen, neem dan contact met ons op.

Mededelingen aan commissielid, coach, trainer of aanvoerder, die natuurlijk wel graag van je plannen op de hoogte worden gebracht, zijn nooit een officiële opzegging!

Bij een opzegging na 1 juni blijf je de volledige contributie verschuldigd voor het volgende seizoen.

Uitzonderingen op bovenstaande regel zijn ter beoordeling van het Bestuur.

 

Restitutie
Civicum ontvangt regelmatig een verzoek om restitutie van contributie omdat een lid door bijvoorbeeld blessure of zwangerschap een deel van het seizoen niet kan spelen. We willen een ieder die dit aangaat erop wijzen dat de club hier niet verantwoordelijk voor is en wij geen restitutieregeling kennen. Restitutie van de contributie wordt niet verleend, tenzij in zeer bijzondere gevallen vanwege zwaarwegende redenen, zulks ter beoordeling van het bestuur. Een lid dient hiertoe een schriftelijk of elektronisch verzoek te richten aan het bestuur.

 

Wijzigingen

Indien je voor 1 juni laat weten dat je niet in staat bent om in het komende seizoen te spelen kun je het lidmaatschap laten wijzigen in een niet-spelend lidmaatschap. 

 

Met een niet-spelend lidmaatschap ben je allen lid van de vereniging en train of speel je niet.

 

 

Alle correspondentie over opzeggingen of wijzigingen stuurt u naar de ledenadministratie: [email protected]

Wijzigingen

 

Contactgegevens

Je telefoonnummer en/of e-mailadres kun je zelf wijzigen. Log hiervoor in op de site en ga rechtsboven in het scherm naar ‘Profiel’. We verzoeken je contactgegevens altijd up-to-date te houden, zodat je bereikbaar bent voor teamgenoten en vrijwilligers.

 

Wijzigingen

Voor alle andere wijzigingen dien je contact op te nemen met de ledenadministratie via [email protected].

 

Dit betreft onder andere de volgende wijzigingen:

·Adresgegevens

·Bankgegevens

·Type lidmaatschap

·Niet-spelend lidmaatschap*

 

* Indien je vóór 1 juni laat weten dat je niet in staat bent om in het komende seizoen te spelen kun je het lidmaatschap laten wijzigen in een niet-spelend lidmaatschap. Met een niet-spelend lidmaatschap ben je wel lid van de vereniging, maar speel of train je niet.

 

Beëindiging lidmaatschap

Wil je in het volgende seizoen geen lid meer zijn, verzorg dan tijdig de opzegging van je lidmaatschap. Zo voorkom je dat je nog contributie dient te betalen.

 

Zeg tijdig op

Opzegging dient te geschieden vóór 1 juni van het lopende seizoen. Indien het lidmaatschap niet tijdig opgezegd wordt, is volledige contributie voor het volgende seizoen verschuldigd.

 

Indien je eerder weet dat je je lidmaatschap wil opzeggen, verzoeken we je dit zo spoedig mogelijk, het liefst voor 1 mei, te doen. Zo kan de club er meteen rekening mee houden bij het maken van de teamindeling voor het seizoen erna.

 

We wijzen je erop dat uiteraard je teamgenoten, coach, trainer en/of mede commissieleden ook graag op de hoogte worden gebracht van je uitschrijving (dit is echter geen officiële opzegging).

 

Lidmaatschap opzeggen

Opzegging dient schriftelijk ingediend te worden bij de ledenadministratie via [email protected]. Vermeld hierbij je volledige naam, geboortedatum en reden van opzegging.

 

Je opzegging wordt altijd per e-mail bevestigd en is dan definitief. Je ontvangt binnen 2 weken een bevestiging. Is dit niet het geval? Neem dan even contact op.

 

Restitutie

Civicum ontvangt regelmatig een verzoek om restitutie van de contributie, omdat een lid door bijvoorbeeld blessure of zwangerschap een deel van het seizoen niet kan spelen. We willen een ieder die dit aangaat erop wijzen dat dit geen verantwoordelijkheid van de club is en dat de club geen restitutieregeling kent. Restitutie van de contributie wordt niet verleend, tenzij in zeer bijzondere gevallen en vanwege zwaarwegende redenen anders besloten wordt, zulks ter beoordeling van het bestuur. Een eventueel verzoek hiertoe dient schriftelijk bij het bestuur ingediend te worden.